Cookie beleid RCL

De website van RCL is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan

Beleidsplan

BELEIDSPLAN RCL 2019-2022

 1. De missie en visie van RCL

Oprichting

De oprichting van de vereniging met de statutaire naam Racing Club Leiderdorp (RCL), gevestigd te Leiderdorp heeft plaatsgevonden op 24 augustus 1926.

Missie RCL  (artikel 3 uit de Statuten)

De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, hierna te noemen KNVB, alsmede door:

-        deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde wedstrijden of goedgekeurde competities en
         seriewedstrijden

-        wedstrijden te doen houden

-        evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren

Visie RCL

RCL streeft er naar om door inspanning, ontspanning en samenwerking te komen tot voetbal waarbij iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en alle leden in staat worden gesteld om op zijn/haar niveau met plezier te voetballen op een (maatschappelijk) verantwoorde manier.

        2. De doelstellingen van RCL

RCL ziet in de volgende pijlers de belangrijkste drijfveren voor de continuïteit en groei van onze vereniging. De komende jaren zullen deze pijlers de leidraad zijn voor het doen en laten van het bestuur, de vrijwilligers, de leden en de supporters.

Voetbal op één

Financieel gezond

Professionele en innoverende organisatie

Maatschappelijk verantwoorde vereniging

Deze vier pijlers zijn ieder afzonderlijk belangrijke onderdelen die bijdragen aan de visie. Wanneer alle pijlers met inspanning, ontspanning en samenwerking worden uitgevoerd dan dragen zij dus bij aan het behalen van de beoogde doelen en dus de visie.

Door het ‘laden’ van de eerder genoemde pijlers geven we richting aan de koers van de vereniging:

Voetbal op één

Selectie Jeugdvoetbal

 • Basis van het eerste elftal wordt gevormd door spelers uit eigen jeugdopleiding
 • Zo veel als mogelijk werken met gediplomeerde trainers op minimaal TC 3 niveau
 • Niveau minimaal sub/topper hoofdklasse binnen de totale jeugd. Op termijn doorgroeien naar divisie niveau
 • Verder ontwikkelen van de samenwerkingsrelatie met Feijenoord
 • Talentontwikkeling vanaf de onderbouw
 • Verder ontwikkelen scouting, zowel intern als extern (regio)
 • Niet alleen scouten op talent, maar ook ambitie-karakter-mentaliteit
 • Voetbalstart Evenement als unique selling point blijvend ontwikkelen
 • Het continueren en versterken van de reeds 30-jarige samenwerking met het Engelse Kidlington
 • Verdere ontwikkeling en uitbreiding van het TOP Toernooi in het kader van de opleiding van RCL talent

 

Selectie Senioren

 • Niveau minimaal stabiele 2e klasser; ambitie om op termijn door te groeien naar 1e klasse
 • Ten behoeve van het prestatievoetbal de oprichting van een Stichting Prestatievoetbal RCL
 • Met behulp van deze middelen goede collectieve voorzieningen creëren om eigen talent te behouden en aantrekkelijk te worden voor aan te trekken talent indien dat nodig is
 • Ambitie om een selectieteam op te richten om ex-junioren die het eerste of tweede niet halen toch maximaal uit te dagen
 • Trainers op minimaal TC 1/TC 2 niveau
 • Voor scouting: zie jeugdvoetbal

 

Selectie Senioren Dames

 • Niveau minimaal stabiele Hoofdklasser met zo veel mogelijk eigen jeugd
 • Daartoe investeren in de jeugdopleiding door trainers op te leiden met als doel zo veel mogelijk gediplomeerde trainers
 • RCL moet bij de dames de logische keus zijn voor talent uit de regio
 • Ten behoeve van het prestatievoetbal de oprichting van een Stichting Prestatievoetbal RCL
 • Voor scouting: zie jeugdvoetbal

 

Recreatievoetbal jeugd/senioren

 • Faciliteren van goed materiaal en trainingstijden
 • Onderzoek naar zaken die bij het recreatievoetbal verbeterd kunnen worden
 • Ondersteuning van trainers en leiders bij het managen van hun teams (o.a. groepsdynamiek)
 • Ambitie om kwalitatief goede trainingen te geven op het niveau van de spelers
 • Tweemaal per jaar geven de hoofdtrainers trainingen aan niet selectie trainers met als doel: ontwikkeling, informatie delen en interactie
 • Formeren van een klankbordgroep per leeftijdsgroep om goed voeling te houden wat er leeft bij deze categorie spelers
 • Het organiseren van toernooien

Financieel gezond

 • Positieve cashflow en kostenbewustzijn t.b.v. de continuïteit van de vereniging
 • Verlengen van het contract met de Hoofdsponsor
 • Nieuw contract met een bierbrouwer
 • Uitbreiding sponsorbestand en Business Clubleden
 • Minimaal handhaven ledenbestand (ongeveer 1200 leden) en acties inzetten voor groei
 • Horeca ontwikkelen om met feesten, pub quiz, darts etc. meer inkomsten te genereren
 • Proces van inning Vrijwilligersbijdrage nader onderzoeken dan wel anders vormgeven
 • De leden van RCL zijn in de ALV akkoord gegaan met de nieuwbouw. Daarmee is voor de komende 7 jaar een zwaar financieel commitment aangegaan. Voor de ‘normale exploitatie’ zit RCL aan het plafond van haar financiële mogelijkheden. Voor de uitvoering van nieuwe delen in dit Beleidsplan zullen derhalve extra middelen moeten worden aangetrokken

Professionele en innoverende organisatie

 • Clubcultuur gebaseerd op trots. Club heeft positieve uitstraling zowel intern als extern
 • Kernwaarden typerend voor RCL: respect, vertrouwen, passie, duidelijkheid en transparantie
 • Controle op naleving normen en waarden
 • Hoofdbestuur completeren en verder ontwikkelen als team
 • Goede inbedding van beleid inzake Jeugdvoetbal bij de Jeugdcommissie
 • Nieuwe voetbalvormen verder ontwikkelen naast Walking Football (6x6) en Dames (7x7)
 • Vrijdagavond als speelavond ontwikkelen
 • Prachtige accommodatie gebruiken met o.a. oefenwedstrijden tegen profclubs en binnen halen van toernooien
 • Oprichting van een Voetbalschool bij RCL (in samenwerking met partner) met als doel talent aan te trekken en te ontwikkelen, maar ook trainers bij die school op te leiden t.b.v. RCL
 • Gebruik maken van bekende Leiderdorpers als Wim Rijsbergen, Alfons Groenendijk, Max Caldas en Jorrit Croon of van ‘geboren’ Leiderdorpers als Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui

Maatschappelijk verantwoorde vereniging

 • Verder verduurzamen accommodatie (LED verlichting veld 1, 4 en 5)
 • Handhaven rookverbod en alcoholverstrekking aan 18+
 • Duurzame relatie met leden en vrijwilligers: thuisgevoel
 • Koesteren en erkennen van het belang van vrijwilligers (borrel/feest). Ook zij werken met plezier en onderschrijven de missie, visie en doelstellingen
 • De accommodatie gebruiken voor het organiseren van allerlei evenementen en aldus een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld van alle inwoners van Leiderdorp
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!