Cookie beleid RCL

De website van RCL is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en Waarden

Normen en Waarden

Normen- en waardenbeleid
RCL heeft een Statuut 'Normen en Waarden' opgesteld, waaraan de leden, supporters en bezoekers van onze vereniging zich zullen moeten houden.
Dit Statuut is in 2008 op de Algemene Ledenvergadering aan de orde geweest en door de vergadering vastgesteld. Het Statuut 'Normen en Waarden' kun je lezen hier lezen.

De Commissie Normen en Waarden bestaat uit de volgende leden:
• mr C.M. van der Burg (advocaat)
• mr H.M.F. Neve (notaris)
• M. Ellert – van Bostelen (vertrouwenspersoon RCL)

De W&N-commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft, die beantwoordt aan de in hoofdstuk 1 vermelde doelstelling:

Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit dat de Leiderdorpse Voetbalvereniging R.C.L.

 • de door de KNVB op het gebied van te hanteren normen en waarden in de voetbalsport opgestelde regels onderschrijft;
 • het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van normen en waarden (gevoed uit meerderheidsstandpunten voortgekomen uit traditie, gewoonte, integratie etc.)
 • onderschrijft;

 

 • Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze beoefent;
 • Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van de Leiderdorpse Voetbalvereniging R.C.L. welke te maken hebben met waarden en normen (opgenomen in hoofdstuk 3 van dit statuut);
 • Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).


Hieruit kunnen de volgende deeltaken worden afgeleid:

1. Kennismaken met en introduceren van nieuwe leden (adviesbevoegdheid)

 • het desgewenst voeren van een kennismakingsgesprek met nieuwe leden (en/of de ouders van jeugdleden);
 • het zorgdragen voor een selectief aannamebeleid bij nieuwe (jeugd-) leden (eventueel onderzoek naar status nieuwe speler);
 • het zorgdragen voor een selectief aannamebeleid bij commissie- en/of bestuursleden
 • het zorgdragen voor een selectief aannamebeleid bij (jeugd)trainers (bijv. opnemen van een gedragscode in het contract);
 • het adviseren bij het aangaan van een sponsorovereenkomst (vooral over de kwaliteit van de nieuwe sponsor).


2. Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers

 • het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met technische staf;
 • het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met commissie(leden);
 • het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met barmedewerk(st)ers;
 • het organiseren van bijeenkomsten met spelers (gedrag, spelregels, sancties, kleedkamerhygiëne, etc.);
 • het (mede) organiseren van ouderavonden;
 • het verzorgen van voorlichting in het clubblad.

 

3. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid)

 • het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna beschreven werkwijze;
 • het adviseren van het bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie;
 • toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie.


4. Bevorderen en organiseren van opleidingen t.b.v. het verenigings- en technisch kader

 • bekend maken van themabijeenkomsten en cursussen die door de KNVB worden aangeboden;
 • stimuleren van het bezoeken van themabijeenkomsten en het volgen van cursussen;
 • contacten onderhouden met de afdeling “Ondersteuning Clubbesturen” van het KNVB district West II.


5. (Laten) toepassen van KNVB regels en richtlijnen

 • gebruik maken van KNVB publicaties zoals: Reglementenbundel, bewaarnummer en handleiding voor scheidsrechters;
 • (evt.) bezoeken van regiovergaderingen

 

6. Evaluatie en verslaglegging

 • jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieplan;
 • bijstelling van het actieplan voor het komende seizoen n.a.v. de evaluatieresultaten;
 • jaarlijkse verslaglegging van W&N-commissie t.b.v. de Algemene Ledenvergadering.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!